Postavím se za to, co je správné,

i kdybych tam měl stát sám!

Vnitřní válka v podání Anny Šabatové

Ústecký senátor Jaroslav Doubrava v září 2016 vydal knihu „Evropa opět spěje ke
katastrofě“. Protože události pádí tempem splašeného koně název první knihy bohužel
nepůsobí jako nadsázka. Druhou navazující knihu nazval „Studená válka 2.0.“
Proč napsal knihu? Uvádí: „Dominantním motivem nové knihy je poznání, že jsme opět
v tom, co jsme dobře znali – ve studené válce. opět, co jsem myslel před více než dvěmi
desetiletími, že již definitivně zmizelo z našeho života. Mladí, kteří se narodili po roce 1980 a
vstupovali do dospělosti po roce 1995, zkušenosti starších nemají. Proto si naivně myslí, že se
děje něco nového, čemu mi starší moc nerozumíme. Protože oni na to, co se dnes děje, hledí
na neomylném monitoru PC, tabletů a mobilů. My, už poněkud plesniví, jsme to již jednou
„jenom“ zažili…“

Co vás znepokojuje nejvíce na domácí scéně?
„V knize jsem dosti troufale ptal: Nepohybuje se v některých aspektech česká ombudsmanka
Anna Šabatová na pomezí výše naznačených fašistických tendencí?
V knize jsem uvedl, že Anna Šabatová zaměstnaná jako státní ombudsmanka, se v roce 2018
začala vymezovat vůči Stavebnímu bytovému družstvu (SBD) Krušnohor. Vedení družstva
zastrašovala, protože si dovolili spustit v letech 2015 – 2017 kampaň proti řádění
nepřizpůsobivých lidí.
Nejnebezpečnější na lidech jako je Šabatová, že se zaštiťují slušností a morálností. Jako kdysi
inkvizitoři. Šabatová je typickou ukázkou lidí v liberální demokracii, kteří vytvářejí
totalitarismus z dobrého úmyslu, a výsledkem je především podpora chaosu. Proto na lidech
jako je Šabatová ulpívá stín klasického fašismu.“
Doubrava cituje ze své knihy:
„V dopisu z 19. 2. 2018 Šabatová na vedení SBD Krušnohor napsala: „…Při hodnocení
výrazů „cikán“ či „nepřizpůsobivý“ je třeba vycházet z jejich užívání a vnímání ve
společnosti, v níž se pohybujeme. Je nezpochybnitelné, že s oběma výrazy se pojí značně
negativní konotace… Tato citace z dvoustránkového dopisu je klíčová. Je to klíč
k nebezpečné šabatovské duši. Co napsala je projevem obecného fašismu.
Fašismus je termín vycházející z latinského slova. Liktorské pruty se sekyrou, fasces, jsou
původním symbolem fašismu a daly mu jméno. Jde o „svazek“ – čili fašisté jsou lidé ve
svazku, v úzkém souručenství, je to určitá ideologický klan či mafie. Termín fašismus se ujal
v moderní politice díky Italům: Italský fašismus inspiroval ve dvacátých letech (1922
Mussoliniho pochod na Řím) též nepřímo autoritářská hnutí v dalších evropských státech.
Tato hnutí začala být nazývaná jako fašistická.
Neplést s německou verzí fašismu, které je nazývána nacismem. Fašismem je ale na obecné
rovině bezohledným vyzdvihováním názorů jedné skupiny jako normy pro ostatní. To dnes
lze vztáhnout na různé pseudoekologické, tzv.lidoprávní a promigrační skupiny a hnutí.“
Na otázku zda je třeba používat dnes hrůzostrašné slovo fašismus, Doubrava říká, že jde o
slovo vyjadřující technologický postup zlých lidí: „Fašisté své normy obhajovali tím, že jejich
odpůrce je nutné zastrašit a trestat, protože odporovali „správnému vnímání ve společnosti,
v níž se pohybují“. Pokud se zaštítí Šabatová svou verzí imaginárního vnímání ve společnosti,
může svobodně Šabatová, podobně jako fašisté, dedukovat co vše odporuje jejímu „vnímání
ve společnosti, v níž se pohybujeme“.
Přitom představitelé SBD Krušnohor upozornili, že výrazem „nepřizpůsobivý“ SBD
neoznačuje žádnou konkrétní etnickou skupinu.
Na to fašistický komentář od Šabatové zní: „Pokud v naší společnosti tento výraz zazní,
obvykle to bývá ve spojení právě s osobami romského původu, a domnívám se, že i
z celkového vyznění stránek družstva je více než zřejmé, s jakou etnickou menšinou označení
pojí.“
Její projev je obecně fašistický, protože vychází z prosazování názorů lidí z jejího „svazku“,
který vnucuje okolí.
Co to je naše společnost (na kterou se Šabatová odvolává), ve které něco zazní? Je to
společnost kolem nějaké Šabatové? Kolem jejich exaltovaných intelektuálů a cikánských
aktivistů? Nebo je naší společností množina lidí žijící v České republice, na severu Čech či
v mosteckém okresu? Nebo v Mostě a v Litvínově? Nebo v části Mostu a části Litvínova,
nebo v nějaké kavárně?
Vyznavači totality, a její verze zvané fašismus, a Šabatové mají rádi mlhovinová velmi
obecná slova: např. společnost či domovinu. Ale SBD Krušnohor popisovalo konkrétní
problémy v konkrétních místech, v konkrétních domech, které páchají konkrétní lidé!“
To vše napsal Doubrava v knize, který vyjde letos na podzim.


Šabatovská biologickou zbraň hromadného ničení
K problému cituje další pasáž z knihy: „Pokud jde převážně o cikány, jsou v tom konkrétním
případě nepřizpůsobivými lidmi konkrétní cikáni. To je přesný popis situace.
Cikán je termín užívaný v Evropě v historicky dlouhém období. Pokud si někdo najednou
řekne, že místo cikána bude používat slovo „rom“, je to jeho dobrovolná volba. Nic více.
Fašistické tendence u Šabatové jsou dovedeny do krajnosti, když vyhrožuje, že fašisté
šabatovského stylu mají v ruce biologickou zbraň hromadného ničení: Pokud se dohodne
nějaká „specifická bytost“ se šabatovskými právníky, že někoho budou šikanovat kvůli
užívání slova cikán, je to podle nich jejich svaté právo. Chtějí zneužít příliš obecných
právních definic, když vyhrožuje Šabatová „… pro naplnění podstaty obtěžování dle
antidiskriminačního zákona je stěžejní, že jako nežádoucí, obtěžující vnímá jednání oběť.“
Kdo je oběť? Lidé, kteří si stěžují na chování nepřizpůsobivých nebo teroristé všedního dne –
v mosteckém případě velmi často nepřizpůsobiví cikáni? Vždyť na chování nepřizpůsobivých
individuí doplácí i naprosto normálně (všedně) žijící cikánské rodiny, které tím nezaslouženě
trpí.“
To vše uvádí Doubrava v knize o hysterii současných podivných šmoulů. A dodává: „Fašisté,
demagogové a mafiáni se vždy snaží přání své skupiny vydávat za normu, aby si upevnili
moc. Šabatová to zkouší také.“ (fr)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Platíme si úřední šílence jako je Šabatová


Když dosavadní česká ombudsmanka se vytahovala v senátu s novou „Výroční zprávou o
ochraně před diskriminací za rok 2017“, měl jsem pocit, že si z nás dělá Anna Šabatová,
zaměstnaná jako ombudsmanka, celkem hezkou legraci.
Zpráva je sice načančaná, mají tam hezké fotografie, nějaké grafy a grafické kudrlinky, ale
celkem je bezvýznamná. Nic neřeší. Pořádá řadu průměrných informací, ale nezabývá se
problémy. Vrcholem pohrdání čtenáři zprávy je informace pod názvem „Urážlivé výroky
zástupce bytového družstva“.
Ve zprávě je napsáno: „Byli jsme upozornění na video, v němž zazněly urážlivé výroky vůči
Romům z úst tiskového mluvčího bytového družstva. Shledali jsme diskriminaci ve formě
obtěžování. Bytové družstvo odstranilo video ze svých webových stránek.“


Na první pohled to vypadá, že Šabatová je ženská s křidélky anděla na prdýlce. Jenže,
neuvedla, že se jednalo vlastně o jednu či dvě tvrdší věty o nepřizpůsobivých cikánech, ale
vůbec neinformuje o tom, že to byla reakce na nepřetržitý cikánský terorismus v některých
lokalitách mosteckého okresu. Svůj krátký štěk doprovodila poznámkou, že o tom existuje
Zpráva veřejného ochránce práv ze dne 16. listopadu 2017. Jenže, ve většině případů je
zpráva kliknutím na internetovou zprávu připravená k otevření a přečtení. V tomto případě
naopak. Přístup ke zprávě tam není uveden. Že by Šabatová věděla, že v tomto případě, který
se týká problému s nepřizpůsobivými cikány obtěžujícími obyvatele v bytech mosteckého
stavebně bytového družstva Krušnohor, má máslo na hlavě?


Pokud v tomto konkrétním případě je zpráva matoucí až cíleně hloupá, co to říká o výroční
zprávě obecně?


Šabatová je nebezpečnou figurou svou naivitou, protože podobně jako její manžel Petr Uhl
nevidí, že není pravda, že všichni terorizují cikány, kterých se zastávají.
Kromě ní v úřadu veřejného ochránce práv pracují i odborníci, kteří si o této divné paní jistě
myslí své. Ale než z úřadu vypadne, ještě napáchá nemalé škody!
Proto jsem se neudržel, a když nás Šabatová otravovala v senátu se svou zprávou za rok 2017,
vzal jsem si slovo, a řekl jsem jí, že v případě cikánů, které jsem výjimečně, když jsem
mluvil s ní, nazýval romy, a řekl jsem: „…při hodnocení této komunity vycházíte
z nepravdivých a neověřených údajů. Příklad vám mohu dát – litvínovský Janov apod., kde
očividně jste komunikovala a rozsáhle komunikovala s mosteckým bytovým družstvem a
údaje, které jste tam vy uváděla, byly naprosto mimo realitu.
Šlo o to, že si tam někdo postěžoval z romské komunity, a vy, aniž byste k tomu znali
souvislosti, tak jste vyrukovali na družstvo, okamžitě jste reagovali - xenofobové, rasisti a já
nevím, co všechno, na tom, že nemají právo romskou komunitu otravovat, řeknu-li to
zkráceně. Ale vůbec jste se nezajímali o to, čím a jak moc romská komunita otravuje
majoritu.“


To je z mého vystoupení v senátu. K tomu mohu dodat, že jsem rozčarovaný z toho, že si
platíme úřední šílence jako je Šabatová. Marné je argumentovat ve smyslu: Co by asi říkala,
kdyby musela bydlet s cikány v paneláku a mít stejné zážitky jako lidé v litvínovském
Janově… Ona tam nikdy žít nebude, žije si na svém obláčku. Má svoji představu, realita je
pro ní jaksi nepodstatná. A my, co žijeme v reálném světě, na její fantasmagorie budeme
doplácet. I to je prý demokracie…


                                                                                               Jaroslav Doubrava