Postavím se za to, co je správné,

i kdybych tam měl stát sám!

Předání daru senátorů Vojenské nemocnici

Šest senátorů – Jaroslav  Doubrava, Jiří Cienciala, Martin Červíček, Tomáš Jirsa, Karel Kratochvíle a Jaroslav Zeman předali dne 18.3. Vojenské nemocnici dar svůj a Čínského velvyslanectví, který zakoupili z mezi sebou vybraných finančních prostředků. Roušky, ochranné obleky a další ochranné prostředky. Podle vedení nemocnice to bylo v poslední chvíli. Už neměli do čeho sáhnout.

Je rozdíl mezi smrtí vojáka, hasiče či policisty?

Jaký je rozdíl mezi policistou a vojákem ve službě a hasičem ve službě? Žádný. Každý z nich musí splnit svůj úkol, ke kterému se odhodlal tím, že si oblékl uniformu a jedná podle zákona. Pomáhá, chrání, zachraňuje, každý podle své profese. A všichni riskují. Existují momenty, kdy jde o život. Většinou k tomu dojde ze vteřinu na vteřinu. Na počátku může být maličkost, a na konci je tragédie.

Číst dál: Je rozdíl mezi smrtí vojáka, hasiče či policisty?

Generálští švejkové a chudáček Gruzie

Český armádní švejk v NATO Petr Pavel se jako vysoký představitel NATO zajímal o současný stav gruzínské armády, která se potýká s množstvím problémů a gruzínskému armádnímu velení přislíbil pomoc aliance při reformě ozbrojených sil. NATO je pro posílení spolupráce s Gruzií a kromě praktické jí nabízí i politickou pomoc a podporu. Tolik řekli v televizi o předvádění se českého politického generála v rámci NATO na adresu Gruzie.
Švejci z NATO se snaží spolu s politickými švejky ve vedení EU prezentovat stále Gruzii jako oběť velkého ruského medvěda.

 

Číst dál: Generálští švejkové a chudáček Gruzie

Válka o jez na Labi je nekonečná a trpíme tím všichni

V Děčíně v neděli hladina Labe byla pod 90 cm a v Ústí nad Labem kolem 116 cm, čili velmi nízký průtok. Podíváte li se na Labe pod mostem, vidíte, že vy se snad dali přejit téměř suchou nohou. Vlivem sucha nemůžeme využít Labe nejen jako dopravní cestu, ale také jako nutný rezervoár vody. Chybí nám jez. Už léta mohl fungovat.

Číst dál: Válka o jez na Labi je nekonečná a trpíme tím všichni