Postavím se za to, co je správné,

i kdybych tam měl stát sám!

Předání daru senátorů Vojenské nemocnici

Šest senátorů – Jaroslav  Doubrava, Jiří Cienciala, Martin Červíček, Tomáš Jirsa, Karel Kratochvíle a Jaroslav Zeman předali dne 18.3. Vojenské nemocnici dar svůj a Čínského velvyslanectví, který zakoupili z mezi sebou vybraných finančních prostředků. Roušky, ochranné obleky a další ochranné prostředky. Podle vedení nemocnice to bylo v poslední chvíli. Už neměli do čeho sáhnout.